Databasen är inte längre sökbar!

I "BYGGDOK Kunskapsbank: Fastighet Bygg Miljö 1966-2006", finns en kvarts miljon sammanfattningar till både svenska, nordiska och ett urval internationella tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter inkl. examensarbeten, branschföreskrifter, lagar och regler etc.

Exempel på ämnesområden: Arkitektur och byggnader / Boende och bostadspolitik / Byggnadsmaterial och konstruktioner / Energi och miljö / Fastighet, ekonomi och juridik / Infrastruktur, vägar och broar / Inomhusklimat och installationer / Internationellt, EU / Lagar och regler / Miljö och ekologi / Projektering, produktion och förvaltning / Samhälls- och stadsplanering / VA, vatten- och avloppsteknik / VVS och energi, etc.