Allmänt om databasen

Byggdoks kunskapsbank ”Fastighet Bygg Miljö” är äntligen tillbaka och återskapad i sin helhet efter nedläggningen via portalen Byggtorget.se. Innehållet är detsamma som förut, ca 268.000 ämnesindexerade referenser, från starten 1966 t o m 2006 (samt 120 poster 1900-1965), och tillhandahålls fritt tillgänglig via Byggnadsmaterial LTH och Halmstads högskolebibliotek som står för driften och den tekniska lösningen.

Databasen är unik i sitt slag, då den innehåller över 40 års närmast heltäckande utgivning av svenskt material i byggande i mycket vid bemärkelse, samt att hälften av databasen utgörs av nordiska och internationella informationskälllor. Det gäller både artiklar ur facktidskrifter, branschtidningar, dagspress, kapitel av böcker och handböcker, forskningsrapporter, doktorsavhandlingar, examensarbeten, konferenser, statliga publikationer, branschföreskrifter, lagar och regler, nyheter, pressmeddelanden etc.

Läs mer under: Källor och innehåll

Hur Du hittar och om Du vill låna resp beställa?

Alla referenserna innehåller ämnes- och/eller nyckelord och ofta referat av innehåll. Efter en sökning i databasen kan Du enkelt markera de referenser i träfflistan Du är intresserad av och mejla till dig själv eller kollegan. Vill Du sedan ha tag på något så är det bara att kontakta Ditt lokala bibliotek för hjälp. I referensens titel framgår tydligt t ex om i vilken tidskrift (nr/år) eller rapport (utg./serie) etc.

Det kan också vara värt att ”googla” och/eller söka vidare i Libris, SwePub och andra källor, då en hel del kan ha lagts ut i fulltext efter 2006. Likaså om länken inte fungerar längre, googla t ex på hela titeln inom citationstecken. Dessutom kan också ämnes- och nyckelorden med innehållsreferaten i Byggdoks databas vara till stor hjälp för vidare sökningar. Om Du stöter på problem eller undrar över något? är Du välkommen att använda kontaktformuläret.

Mycket är dock unikt och kan vara svåranskaffat, så därför bra att känna till att KTHB, Kungliga tekniska högskolans bibliotek i Stockholm, övertog Byggdoks bibliotekssamling efter avvecklingen 2003/2004. Sök t ex fram referensen och ev. beställ lån eller kopior via deras bibliotekskatalog, som innehåller valda delar av Byggdoks databas. Exempelvis finns de ca 5000 BFR-finansierade opublicerade anslagsrapporterna bara där.

V-husets bibliotek vid LTH övertog däremot Byggdoks helt kompletta samling med utgivna publikationer av BFR (dåvarande Byggforskningsrådet) 1944-2000 samt SIB, Statens institut för byggnadsforskning 1975-1994. Dessutom finns en stor samling tidskrifter och rapporter med betoning på byggteknik som lätt går att beställa eller låna via V-husets biblioteks webbplats. Via Lunds universitetsbibliotek som tar emot allt utgivet svenskt tryck kan Du också låna och beställa kopior.

Länkar

Bakgrunden med kort historik

Byggdok och dess Kunskapsbank ”Bygg Fastighet Miljö”, började byggas upp under 1970-talet, och redan 1979 lanserades den online. 1995 blev Byggdok den första svenska kommersiella databas på Internet. Fr o m 1997 bildades portalen Byggtorget.se och Byggdok hade då också utökats med SGI-Line, geoteknisk databas som fortfarande än idag nås hos Sveriges Geotekniska Institut.
Byggdok (Institutet för byggdokumentation), var en stiftelse som bildades 1966 på uppdrag av staten och som via finansiering av dåvarande Statens råd för byggnadsforskning (BFR) byggde upp ett omfattande bibliotek, informationsservice och nätverk.

Vid årsskiftet 2003/2004 såg sig styrelsen för Byggdok tvingad att lägga ner verksamheten efter att förhandlingar mellan Miljödepartementet och Kungliga tekniska högskolan strandat. KTHB fick överta hela bibliotekssamlingen på ca 1,8 hyllkilometer. De kompletta rapportsamlingarna av BFR och SIB finns numera på V-husets bibliotek vid LTH.
Under åren 2004-2006 drevs Kunskapsbanken och portalen vidare av en privat aktör. Vid årsskiftet 2006/2007 upphörde även denna verksamhet.

Länkar för mer information

Urval artiklar om Byggdok/Byggtorget:
Historik och tillbakablickar: